IMG_2870_cut(Článek byl napsán pro časopis Osobní rozvoj, autor: Jaroslava Timková, foto: Dana-Sofie Šlancarová)

MUDr. Mykola Shmilo je lékař, neurolog a dlouholetý propagátor holistického přístupu k medicíně, který úspěšně uplatňuje ve svém Centru preventivní medicíny v Českých Budějovicích.  Holistická medicína nám ukazuje, že všechno souvisí se vším – ačkoli se může zdát, že v nepořádku je jenom jeden orgán, ve skutečnosti se problém týká úplně celého těla. Dvouhodinové povídaní s  dr. Shmilem vydalo na 21 stran. V  tomto čísle se podíváme na první věc související s našim zdravím, kterou můžeme ovlivnit velmi rychle a na niž naše moudré tělo reaguje hned – a tou je jídlo.

 

Motto: „Lékař budoucnosti nebude dávat léky, ale bude obracet pozornost pacienta k péči o tělo, ke správnému stravování, k hledání příčin nemocí a k nalézání způsobů, jak onemocnění předcházet.“ (T. A. Edison)

 

Celý článek na stránkách Cyklické ženy: 

http://www.cyklickazena.cz/mudr-mykola-shmilo-dobry-investor-je-zdravy-aneb-medicina-tretiho-tisicileti-v-praxi/